ΠΣΚΙΚΞΓ: Εκστρατεία συγκέντρωσης υπογραφών για τα Μαύρα Ιδιαίτερα

Δείτε εδώ το έγγραφο του ΠΣΚΙΚΞΓ σχετικά με τις ενέργειες για τα μαυρα ιδιαίτερα

Για να ‘κατεβάσετε’ και να υπογράψετε την επιστολή πατήστε εδώ.