Η λύση της αυτόματης αναγνώρισης εγγράφων, χάρη στην τεχνολογία OMR (Optical Mark Recognition) είναι μία λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών οργανισμών.

Ουσιαστικά απαιτείται η χρήση ενός KODAK Scanner και του εξειδικευμένου λογισμικού ψηφιοποίησης KODAK Capture Pro. Ο σαρωτής έτσι, ‘’διαβάζει’’ αυτόματα τις απαντήσεις των μαθητών από τα ειδικά διαμορφωμένα φύλλα με τη μορφή Multiple Choice και αυτομάτως δημιουργεί βάση δεδομένων ανά μαθητή, μάθημα, καθηγητή, τάξη κλπ., ενώ τα αποτελέσματα μπορούν να γίνουν export σε excel.

alt

Οφέλη με τη χρήση του OMR

 • Απίστευτα γρήγορη επεξεργασία των εγγράφων, λόγω των υψηλών ταχυτήτων των σαρωτών KODAK
 • Εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου καθώς τα κόστη είναι προκαθορισμένα και απολύτως μετρήσιμα
 • Λύση φιλική στο περιβάλλον και καθόλου ενεργοβόρα.

Συνεπώς, η λύση της αυτόματης διόρθωσης εγγράφων που έχει αναπτυχθεί από την CPI, έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

alt

 • Δημιουργία πληροφορίας ανά Μαθητή / Μάθημα κτλ

Δημιουργήστε σε χρόνο ρεκόρ, τη πληροφορία που θέλετε για κάθε πεδίο που έχετε ορίσει.

 • Εύκολη εξαγωγή των δεδομένων

Απλή εξαγωγή δεδομένων σε ό,τι μορφή θέλετε (xls, csv κτλ).

 • Αποθήκευση των αποτελεσμάτων παντού

  Κάντε εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε όλες τις Cloud εφαρμογές (Sharepoint, Dropbox, BOX, Google Drive κτλ).

  • Δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας

  Δημιουργήστε γραφήματα, διαγράμματα και λοιπά στατιστικά μοντέλα.

  Δείτε περισσότερα