Το edu4u εξασφάλισε και σας παρουσιάζει το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε εσπευσμένα σήμερα (για τη δημοσίευση ενός ΦΕΚ απαιτουνται 10 τουλάχιστον ημέρες και αυτό δημοσιεύτηκε 4 ημέρες μετά την υπογραφή του) και το οποίο αναλύει όλη τη διαδικασία και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνουν οι μετεγγραφές.

Βάσει του ΦΕΚ αυτού λοιπόν, όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να πάνε στην οικεια Δευτεροβάθμια Διευθυνση για να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλέιας για την ηλεκτρονική υποβολής της αίτησης.

Δηλ. οι ενδιαφερόμενοι θα ακολουθήσουν μια διαδικασία όμοια με αυτή της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού και θα απαιτηθεί εκτός του κωδικού ασφαλείας, να έχουν στη διάθεσή τους και τον 8−ψήφιο κωδικό εξετάσεων.

Στη φάση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν με δική τους ευθύνη τα στοιχεία που τους αφορούν και δεν υποβάλουν κάποιο δικαιολογητικό. Εφόσον επιλεγούν αυτά θα τα προσκομίσουν στη γραμματεία του Τμήματος υποδοχής εντός 10ημέρου και εκεί θα γίνει ο τελικός έλεγχος ώστε να οριστικοποιηθεί η μετεγγραφή.

Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ αυτού, ανοιγει πλέον ο δρόμος ώστε τις επόμενες ημέρες, να εκδοθεί η εφαρμοστική εγκύκλιος και να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μετεγγραφής των δικαιούχων.

Δείτε σε full screen το ΦΕΚ:

Posted Image

ΦΕΚ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

edu4u.gr