Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας αναζητά καθηγητές γαλλικών FLE και FOS για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους.

Προφίλ

- Πτυχίο / Μάστερ Γαλλικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας

- Άψογη γνώση της γαλλική γλώσσας

- Άψογη γνώση του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες

- Εμπειρία στη χρήση Νέων Τεχνολογιών για την Εκπαίδευση


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υπόβάλουν την υποψηφιότητά τους, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2012.

Όροι

• Παροχή υπηρεσιών

• Ασφαλιστικός φορέας IKA


Αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής στην ηλ. διεύθυνση: fcrochot@ifa.gr

Françoise CROCHOT

Directrice des cours et formations

Institut français de Grèce