Σχετικά με την ΠΟΛ. 1195 και την υποχρέωσή μας να δηλώσουμε έως 28 Φεβρουαρίου 2013 τα δίδακτρα που εισπράξαμε το 2012.
 • Ζητάμε από τον υπόχρεο γονέα ή κηδεμόνα, με υπεύθυνη δήλωση, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση κατοικίας.

 • Προσοχή στο EXCEL πρέπει να υπάρχουν οι εξής τέσσερις (4) στήλες:

  • Α.Φ.Μ.

  • ΕΠΩΝΥΜΟ

  • ΟΝΟΜΑ

  • ΠΟΣΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
 • Για όσους μας δώσουν τα στοιχεία δηλώνουμε τον Α.Φ.Μ., ( εάν δεν μας δώσουν Α.Φ.Μ. δηλώνουμε το ονοματεπώνυμό τους ), επί πλέον δηλώνουμε τα καταβληθέντα δίδακτρα.

 • Παρατήρηση: δεν χρειάζεται ονοματεπώνυμο εφόσον δηλώνουμε τον Α.Φ.Μ.

 • Για όσους αρνηθούν να μας δώσουν στοιχεία, καταχωρούμε το ονοματεπώνυμο του υπόχρεου και τα καταβληθέντα δίδακτρα ( χωρίς Α.Φ.Μ. )

 • Για τους μαθητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους το Μάιο του 2012, και δεν ξαναγράφτηκαν το Σεπτέμβριο, εφόσον δεν έχουμε στοιχεία καταχωρούμε το ονοματεπώνυμο του υπόχρεου και τα καταβληθέντα δίδακτρα χωρίς τον Α.Φ.Μ.

eofe.gr