Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 68008/Γ1/05.05.2014 με θέμα: «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» και λαμβάνοντας υπόψη ερωτήματα που τίθενται επισημαίνονται από το ΥΠΑΙΘ τα εξής:

1.Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, σε συνεργασία με τους Σχ. Συμβούλους ΠΕ 05 & ΠΕ 07, εξαντλούν κάθε δυνατότητα προκειμένου να εξασφαλίσουν τη φυσική παρουσία εκπαιδευτικών ΠΕ 05 & ΠΕ 07 για την ευαισθητοποίηση των μαθητών της Δ΄ τάξης στη χρησιμότητα της 2ης ξένης γλώσσας.

2.Οι σχετικές επιστολές των Σχολικών Συμβούλων επιδίδονται ταυτόχρονα στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Δ΄ τάξης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλο σχετικό υποστηρικτικό υλικό για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών, σε διαφορετικές ημέρες και ώρες, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο.