ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, γνωρίστε το “Générations FR”, την ψηφιακή πλατφόρμα του ΓΙΘ που δημιουργήθηκε για να στηρίξει τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Δημοτικό.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ