Ιδιωτικά Σχολεία

 • Σε ποιά ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται η διδασκαλία ποιάς ξένης γλώσσας

  Ιδιωτικά Σχολεία

  Διδασκαλία ξένων γλωσσών μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος στα ξένα σχολεία στην Ελλάδα Σχετικά με την παρ. 2, του άρθρου 4 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244, τ. Α΄), όπως ισχύει, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στα αναγνωρισμένα και λειτουργούντα σύμφωνα με το ν. 4862/1931 (ΦΕΚ 2, τ. Α’) και το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ. Α’) ξένα σχολεία , η διδασκαλία και η εκμάθηση μόνον της γλώσσας καταγωγής του ξένου σχολείου μετά το πέρας του ωρολογίου.

 • Πότε θα ανακαλούνται άδειες ιδιωτικών σχολείων

  Ιδιωτικά Σχολεία

  Ανάκληση αδειών ιδιωτικών σχολείων που δεν πληρούν κτηριολογικές προϋποθέσεις Οι άδειες των ιδιωτικών σχολείων για τις κτηριολογικές προϋποθέσεις των οποίων θα διατυπώνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π αρνητική γνώμη,θα ανακαλούνται κατ’εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. Θ4. του ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/τΑ), περ. 1 Α) Β) σε συνδυασμό με την περ.3.από 1/2/2017. Αυτό αναφέρει απόφαση του Υπουργού Παιδείας.

 • Θ. Πελεγρίνης: Στόχος μας ο εξορθολογισμός του καθεστώτος των ιδιωτικών σχολείων

  Ιδιωτικά Σχολεία

  Έκανε λόγο για μια ορθολογική διάταξη που εισάγει κανόνες, οι οποίοι θα διασφαλίζουν και τα συμφέροντα των εργαζομένων και συγχρόνως τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων avgi.gr Γίνεται προσπάθεια να εξορθολογιστεί το καθεστώς στα ιδιωτικά σχολεία , με στόχο να διασφαλιστούν εκείνες οι λειτουργίες που είναι απαραίτητες ώστε η εκπαίδευση που είναι υποχρεωμένα τα ιδιωτικά σχολεία να παρέχουν, να παρέχεται κάτω από τους πλέον ομαλούς όρους.

 • ΕΟΠΠΕΠ: Τί έδειξε ο έλεγχος στα ιδιωτικά σχολεία

  Ιδιωτικά Σχολεία

  Ο ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με το επίκαιρο θέμα της αδειοδότησης των Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Ν. 4093/12 όλα τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να τηρούν θεσμοθετημένες κτιριολογικές προδιαγραφές και ειδικότερα, να διαθέτουν μεταξύ άλλων οικοδομική άδεια για χρήση εκπαίδευσης, πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαίδευσης και πρόσβαση για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

 • Επιστολή κατά της νομοθετικής ρύθμισης για την ισοβιότητα στα ιδιωτικά σχολεία

  Ιδιωτικά Σχολεία

  "Η ισοβιότητα που επιδιώκει να εγκαθιδρύσει το άρθρο 28 δεν αναβαθμίζει τη δουλειά σου, ούτε βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας σου ή τις επαγγελματικές προοπτικές σου. Αντίθετα, δημιουργεί ένα βρόχο πάνω από την ιδιωτική εκπαίδευση" Επιστολή κατά της νομοθετικής ρύθμισης που προωθεί το υπουργείο Παιδείας για το εργασιακό καθεστώς στα ιδιωτικά σχολεία , απέστειλαν οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

 • Υπουργείο Παιδείας: Σαρωτικοί έλεγχοι στα ιδιωτικά

  Ιδιωτικά Σχολεία

  Έλεγχος Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στον άμεσο έλεγχο των στοιχείων της άδειας ίδρυσης των ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων θα πρέπει να προβούν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ελέγξουν εάν η νομική μορφή λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων, ο διακριτικός τους τίτλος.

 • Υπ. Παιδείας: Δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τα ιδιωτικά σχολεία

  Ιδιωτικά Σχολεία

  Τα ιδιωτικά σχολεία δεν αποτελούν ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, Σήμερα ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, μιλώντας στον Real Fm ( δείτε αναλυτικά ΕΔΩ), σχετικά με τις επικείμενες ρυθμίσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση ανέφερε χαρακτηριστικά Η ιδιωτική εκπαίδευση είναι μια μορφή εκπαίδευσης που τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους. Δεν βάζουμε τα κριτήρια αγοράς στην ιδιωτική εκπαίδευση.

 • Στην Δικαιοσύνη τα ιδιωτικά σχολεία για τα νέα μέτρα Φίλη

  Ιδιωτικά Σχολεία

  Προσφυγή στη Δικαιοσύνη προαναγγέλλουν οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων με αφορμή τις ρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο Παιδείας για το πλαίσιο λειτουργίας τους, όπως μετέδωσε το ΣΚΑΪ. Ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης τόνισε την Πέμπτη στους εκπροσώπους των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και των σχολαρχών ότι οι εργασιακές σχέσεις των διδασκόντων πρέπει να βρίσκονται υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών Αρχών.

 • Τί φέρνει ο Νέος νόμος στην Ιδιωτική Εκπαίδευση

  Ιδιωτικά Σχολεία

  Νέος νόμος για την Ιδιωτική Εκπαίδευση: Υπό την εποπτεία του κράτους ελεύθερες οι δραστηριότητες των Ιδιωτικών Σχολείων, φραγμός όμως στη φροντιστηριοποίηση. Με βάση τις διατυπωμένες προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για την νέα νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την ιδιωτική εκπαίδευση, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν σημαντικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων: 1).

 • Κλείνουν πολλά Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΜΕΣΑ σε ιδιωτικά σχολεία

  Ιδιωτικά Σχολεία

  ΑΝΑΓΚΑ (ΜΕ 23% ΦΠΑ) ΚΑΙ ΟΙ…ΣΧΟΛΑΡΧΕΣ ΠΕΙΘΟΝΤΑΙ!-ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΩΡΗΔΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΞΓ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η σκληρή πραγματικότητα ανάγκασε τους σχολάρχες να ακολουθήσουν τελικά αυτό που πολεμούσαν. Το κλείσιμο δηλαδή φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που λειτουργούσαν παρασιτικά μέσα στα ιδιωτικά σχολεία λόγω της αύξησης 23% στο ΦΠΑ στις συγκεκριμένες δομές εκπαίδευσης.

 • Αμεσες ενέργειες για τα ιδιωτικά σχολεία που παρανομούν

  Ιδιωτικά Σχολεία

  Οι υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας ( Κεντρικές και Περιφερειακές) εργάζονται συστηματικά και τακτικά για την τήρηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας όλων των ιδιωτικών σχολείων Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης.Αυτά αναφέρει σε γραπτή του απάντηση σε σχετική ερώτηση ο υφυπουργός Παιδείας και συνεχίζει λέγοντας ότι στην περίπτωση δε που διαπιστωθεί ( είτε από ελέγχους της υπηρεσίας είτε.

 • ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ, ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

  Ιδιωτικά Σχολεία

  Μετά από αίτημα της ΟΙΕΛΕ η Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης απέστειλε τη λίστα με τα αδειοδοτημένα ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια (τη λίστα με τα δημοτικά θα την έχουμε αύριο, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για τα ξένα σχολεία). Διαπιστώνει κανείς από τη σύγκριση των στοιχείων ότι υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά σχολεία τα οποία λειτουργούν χωρίς άδεια μέχρι σήμερα και πιθανότατα με παράνομο προσωπικό.

Back to Top