Επιμέλεια KxgHellas.gr

Παραθέτουμε εδώ όλες τις λεπτομέρεις σχετικά με την άδεια ίδρυσης , άδεια λειτουργίας , την νομοθεσία που διέπει ό,τι έχει σχέση με τα Κέντρα Ξενων Γλωσσών , την Οικοδιδασκαλία και τις άδειες διδασκαλίας των Καθηγητών σε κέντρα ξένων γλωσσών , την επάρκεια κλπ

Οδηγός KxgHellas : Όλη η Νομοθεσία σχετικά με τα Κ.Ξ.Γ.

Οδηγός KxgHellas : Οι προυποθέσεις και οι άδειες για ΚΞΓ καθηγητές ξένων γλωσσών, οικοδιδασκαλία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Κ.Ξ.Γ. ( κτηριακά )

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τί ισχύει για τις κάμερες στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Διδασκαλία πληροφορικής στα Κ.Ξ.Γ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ( και εδώ )

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα έντυπα/αιτησεις για Αδειες Καθηγητών - Κ.Ξ.Γ. - Οικοδιδασκαλία

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ : ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ

Η Εγκύκλιος για Κ.Ξ.Γ , Οικοδιδασκαλία, κολλέγια, φροντιστήρια, Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

Ο νόμος για την επάρκεια Α.Ν. 2545 / ΦΕΚ Α 287/10-09-1940

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΕΠ - ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Γνώση Η/Υ - Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Ολοι οι εξεταστικοί φορείς για όλες τις γλώσσες

Λογιστικά / Φορολογικά θέματα Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων

Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Για κατάθεση δικαιολογητικών - ανανεώσεις αδειών )

Ανανέωση Αδειας Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Ανανέωση Αδειας Οικοδιδασκαλίου ( Νοέμβριο - Δεκέμβριο ) ( Δείγμα )

Αίτηση χορήγησης άδειας κατ' οίκον διδασκαλίας (οικοδιδασκαλίας)

Πληροφορίες για την Χορήγηση Αδειας Οικοδιδασκαλίας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)

Τι ισχύει για την Οικοδιδασκαλία

Η Εγκύκλιος για Κ.Ξ.Γ , Οικοδιδασκαλία, κολλέγια, φροντιστήρια, Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ( Απρίλιος 2012 )

Ενώσεις Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Palso

Europalso

Επιμέλεια xeniglossa.gr / KxgHellas.gr