Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 § 2 εδάφ. δ’ Α. Ν.2545/1940, στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών διδάσκονται αποκλειστικά γλωσσικά μαθήματα μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, όπως αυτές καθορίζονται στις εκάστοτε άδειες διδασκαλίας. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας επιτρέπεται μόνο όταν αυτή χρησιμοποιείται ως όργανο έκφρασης και ως εκ τούτου απαγορεύεται η επέκταση αυτής για τη συστηματική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων όπως π.χ. πληροφορική.

Επομένως, ο υπάρχων εξοπλισμός σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα Κ.Ξ.Γ. μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας και όχι για την συστηματική διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής.

Το εγγραφο