Υπάρχει η βούληση από τη πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας να εξετάσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υποβληθείσες προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Την παραπάνω γραπτή απάντηση έδωσε ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης στην αναφορά του Βουλευτή Ν. Νικολόπουλου και την επιστολή της Ομοσπονδίας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Η θέση του Αν. υπουργού Παιδείας Τ. Κουράκη/

«Στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της επικράτειας, καθώς και στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, θα μπορούν να διδάξουν μόνο οι κάτοχοι πτυχίου της αντίστοιχης ξένης φιλολογίας. Οι μέχρι τώρα εργαζόμενοι στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, με προσόν την κατοχή διπλώματος επιπέδου Γ2, θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την εργασία τους».