Επικαιροποίηση αδειών με αναγγελία Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προσαρμογή αδειών στο Ν 4093/2012 ως ισχύει Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επικαιροποίηση αδειών με αναγγελία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.