ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ PALSO

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 2 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, 106-71, ΑΘΗΝΑ

Τηλ.:2103636052-2103640792, Fax: 2103642359

www.palso.gr

Προς: ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ

Κοινοποίηση: ΟΙΕΛΕ

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 35983-13/11.06.2015 εγγράφου μας με θέμα: «ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ», θα θέλαμε να διευκρινίσουμε το εξής: όσον αφορά στο άρθρο 48 παράγραφος 1, όπου αναφέρεται ότι: «στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαγορεύεται η χορήγηση άδειας φροντιστηρίου και άδειας κέντρου ξένων γλωσσών….» μας βρίσκει σύμφωνους.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Μιχαηλίδης

Β. Κροντήρης