Ενημέρωση από τον ΠΣΚΙΚΞΓ Europalso για το Πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών για χορήγηση Επάρκειας

Σύμφωνα με τα ΦΕΚ 620/23-2-2018 και 595/22-2-2018 που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, οι επάρκειες για όσους κατέθεσαν φάκελο στο Υπ. Παιδείας από 26/3/14 έως 8/2/2017 θα χορηγηθούν μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος διδακτικής.

Το πρόγραμμα διδακτικής θα προσφέρουν εκ πρώτης το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Θα έχει διάρκεια 18 εβδομάδες και κόστος παρακολούθησης €450.

Ειδικά για το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοινώθηκε ότι το πρόγραμμα θα προσφερθεί σε δύο κύκλους: Σεπτέμβριο 2018 με Ιανουάριο 2019 και Φεβρουάριο 2019 με Ιούνιο 2019 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως 15 Ιουνίου 2018. Για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης (ΕΚΠΑ), πατήστε εδώ

Αναμένονται ανακοινώσεις και από άλλα Πανεπιστημιακά ιδρύματα καθώς και από το Υπουργείο Παιδείας.

Για ότι νεώτερο θα ενημερωθείτε άμεσα.