Άδειες Κ.Ξ.Γ. / Καθηγητών | Σελίδα 16

 • Ενημέρωση ΠΟΙΚΞΓ για την αδειοδότηση

  Άδειες Κ.Ξ.Γ. / Καθηγητών

  .palso.gr Επισημάνσεις της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. προς τα μέλη 1) Δεν έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ούτε υπάρχει τέτοια στο νόμο 2) Η 31η Αυγούστου είναι η ημερομηνία λήξης των ισχυουσων αδειών. 3) Σκόπιμο είναι να μην υποβληθούν ακόμη οι αιτήσεις αδειοδότησης των κέντρων ξένων γλωσσών δυναμικότητας κάτω των 75 μαθητών. Αυτό διότι υπάρχει μια διαφοροποίηση για το περιεχόμενο της υπέυθυνης δήλωσης των ήδη υφισταμενων.

 • Παραβόλα για τις άδειες Κ.Ξ.Γ. ιδιωτικών Σχολείων, Κολλεγίων, Φροντιστηρίων και ΙΙΕΚ

  Άδειες Κ.Ξ.Γ. / Καθηγητών

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Με κοινή απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Παιδείας και Οικονομικών τροποποιείται η υπ αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057 Β΄) ως εξής: 1. Το χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

 • «Χρόνος χάρητος στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών»

  Άδειες Κ.Ξ.Γ. / Καθηγητών

  Η απάντηση στην παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη... Για τις αλλαγές στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και την επιμήκυνση του χρόνου προσαρμογής στα νέα δεδομένα, απαντά ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Ατβανιτόπουλος, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη. Με τον Ν. 4093/2012 εκσυγχρονίστηκε το παρωχημένο θεσμικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων.

 • Αιτημα - Ερώτημα PALSO προς Υπ Παιδείας για τις άδειες Διδασκαλίας Κ.Ξ.Γ

  Άδειες Κ.Ξ.Γ. / Καθηγητών

  Αριθ. Πρωτ.: 35057-13 Αθήνα, 26.2.2013 Προς: Υπουργείο Παιδείας Υπουργό Παιδείας, κο Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο Διευθυντή Υπουργικού Γραφείου, κο Λάσκαρη Άγγελο Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα Παπαδάκη Αθηνά Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κοινοποίηση: Νομική Υπηρεσία Υπουργού: κα Παπατσώρη Πηνελόπη, κο Γεώργιο Πατρίκιο Σωματεία – Μέλη μας Θέμα: Ερώτημα –Αίτημα Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υποπαραγράφους Θ12 και Θ13 (συν.1&2) α).

 • Χορήγηση Αδειας Εκπαιδευτηρίων - Δικαιολογητικά

  Άδειες Κ.Ξ.Γ. / Καθηγητών

  Δικαιολογητικά για Αδεια Ιδιωτικού Σχολείου , Κολεγίου ,Ι.ΙΕΚ ,Φροντιστηρίου, Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Κεντρα δια βίου Μάθησης Δικαιολογητικά για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.).

 • Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων - φροντιστηρίων - Κ.Ξ.Γ.

  Άδειες Κ.Ξ.Γ. / Καθηγητών

  «Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που έχουν ήδη χορηγηθεί παύουν να ισχύουν την 31η Αυγούστου 2013. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλέγια, ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μετά την 31η Αυγούστου 2013 οφείλουν να έχουν αδειοδοτηθεί.

Back to Top