Αποσύρθηκε η διάταξη για την κατάργηση χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

Αποσύρθηκε από το υπό ψήφιση νομοσχέδιο “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων

( Διαφάνεια - Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)”

H διάταξη όριζε:

Την κατάργηση της χορήγησης επάρκεια διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στους κατόχους Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας.

Η αρμοδιότητα αναγγελίας έναρξης διδασκαλίας επαγγέλματος μεταφέρεται στον ΕΟΠΠΕΠ .

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

alt

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΟΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΠΟΥ ΨΗΦΊΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

alt