Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΣΚΙΚΞΓ EUROPALSO σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας , όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που έχουν λάβει τη νέα άδεια , οφείλουν να την επικαιροποιούν , ανά διετία , με αναγγελία στον ΕΟΠΠΕΠ .

Δείτε την ανακοίνωση του ΠΣΚΙΚΞΓ