Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Υπουργού Παιδείας με το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ. Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας κατέθεσαν στοιχεία για το φαινόμενο των Κέντρων Μελέτης και προτάσεις προκειμένου να προστατευθεί η υγεία και η ασφάλεια χιλιάδων μαθητών και εργαζομένων, να διασφαλιστούν στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και να αποτραπεί η “ιδρυματοποίηση” μαθητών 6-12 ετών σε ολοήμερο περιβάλλον τάξης.

Διαπιστώθηκε συναντίληψη με το Υπουργείο Παιδείας για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού που βρίσκεται εκτός νομιμότητας και βλάπτει το δημόσιο συμφέρον. Επίσης διαπιστώθηκε η πολιτική βούληση του Υπουργού Παιδείας να υπάρξει σύντομα λύση για το θέμα και ταυτόχρονα ο κ. Γαβρόγλου κατέθεσε ενδιαφέρουσες απόψεις για το ζήτημα.

Τέλος, συζητήθηκε το ζήτημα της καταχώρισης στοιχείων των ιδιωτικών σχολείων στο πληροφοριακό σύστημα myschool με την επισήμανση ότι στο πλαίσιο του ενιαίου εκπαιδευτικού συστήματος όλες οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία.