Αρ. Πρωτ: 38550/5Σ/2021

Αθήνα, 2 Απριλίου 2021

Προς: κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: Κατάργηση Επικαιροποίησης Αδειών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι το σχέδιο νόμου για την «Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης» που επιτέλους, λαμβάνοντας υπόψη το πάγιο αίτημά μας, καταργούσε την επικαιροποίηση των αδειών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, δεν προωθείται για ψήφιση στη Βουλή.

Εντωμεταξύ, για άλλη μια χρονιά ταλαιπωρούνται οι ιδιοκτήτες ΚΞΓ καθώς υποχρεώνονται να προβούν στην επικαιροποίηση των αδειών τους.

Παρακαλούμε να δώσετε λύση στο μείζον θέμα του κλάδου, συνεκτιμώντας και τα παρακάτω επιχειρήματα μας:

  • Δεν απαιτείται γενικά επικαιροποίηση αδείας λειτουργίας ανά διετία για επιχειρήσεις. Ούτε βεβαίως η μη προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας αποτελεί λόγο επιβολής προστίμου και άρσης αδείας λειτουργίας, όπως ισχύει για τα ΚΞΓ. Ιδίως στην εποχή μνημονίων, μεταμνημονίων και covid που οι συνάδελφοι αναμένουν ψήφιση νόμων και παρατάσεις προθεσμιών, διακανονισμούς χρεών, κ.α.
  • Η συλλογή των δικαιολογητικών επικαιροποίησης δημιουργεί αναίτια γραφειοκρατική καθυστέρηση και σημαντικά έξοδα που προσαυξάνουν, σε δύσκολους μάλιστα καιρούς, το κόστος λειτουργίας των ΚΞΓ.
  • Ούτως ή άλλως, τα ΚΞΓ ελεγχόμαστε για τη νομιμότητά μας από Υπουργεία και Οργανισμούς όπως Υπ. Παιδείας, Οικονομικών, Εργασίας, ΕΟΠΠΕΠ, Πυροσβεστική, Πολεοδομία.

Κύριε Υπουργέ,

Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι υπάρχουν κύκλοι στην κυβέρνηση που δεν επιθυμούν την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία των Κέντρων μας, όπως εσείς σωστά πράξατε εισάγοντας το άρθρο 123 προς ψήφιση.

Ζητούμε:

  • Να συμπεριλάβετε το άρθρο 123 σε νόμο προς ψήφιση για να σταματήσει η μεροληπτική μεταχείριση απέναντι στις επιχειρήσεις του Κλάδου μας.
  • Να ορίσετε άμεσα συνάντηση μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα για τα φλέγοντα ζητήματα των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Με κάθε εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας