Παρουσίαση της Barbara Dobson σχετικά με το ECCE του 2013 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (Αθήνα).

Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012, η Barbara Dobson, του Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA), θα κάνει παρουσίαση στην Ελληνοαμερικανική Ένωση στην Αθήνα, σχετικά με το ECCE του 2013. Η Barbara Dobson είναι Βοηθός Διευθύντρια του CaMLA, με ειδίκευση στη γλωσσική αξιολόγηση. Επιβλέπει τις ομάδες εξεταστικών προγραμμάτων του CaMLA και συμβάλλει στην ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων για την προώθηση του CaMLA και των υπηρεσιών του.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Υποχρεωτικές οι ονομαστικές κρατήσεις. Για κρατήσεις θέσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 3680000.


Νέο υλικό προετοιμασίας ECCE τώρα διαθέσιμο

Στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης που παρέχει προς τους υποψήφιους, το Πανεπιστήμιο του Michigan θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων νέο πλήρες δείγμα τεστ που περιλαμβάνει τις αλλαγές στις ενότητες Listening και GVR του ECCE που θα ισχύσουν από το Μάιο 2013.

Προσοχή: Το δείγμα του τεστ περιλαμβάνει τις αλλαγές στις ενότητες Listening και GVR που θα ισχύσουν από το Μάιο 2013.


Το υλικό προετοιμασίας ήδη διατίθεται μέσω του ιστοτόπου του Cambridge Michigan Language Assessments και του online συστήματος ORFEAS της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Posted Image