Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Cambridge Michigan Language Assessment (CaMLA) ανανέωσαν τη συμφωνία τους για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ECCE και ECPE στην Ελλάδα.

Με τη συγκεκριμένη ανανέωση, η Ελληνοαμερικανική Ένωση εξακολουθεί να είναι ο αποκλειστικός φορέας διεξαγωγής των εξετάσεων ECCE και ECPE στην Ελλάδα.

Η ανανέωση της συμφωνίας αποτελεί έναν επιπλέον σταθμό στη μακρά ιστορία της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και του Πανεπιστημίου του Michigan στο χώρο των εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας, μιας συνεργασίας που χρονολογείται από το 1957 και περιλαμβάνει και άλλους σημαντικούς σταθμούς όπως η δημιουργία των εξετάσεων ECCE το 1994.

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης — ο μοναδικός φορέας διεξαγωγής εξετάσεων γλωσσομάθειας στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO 9001:2008 — θα συνεχίσει να υποστηρίζει υποψήφιους, καθηγητές και Κέντρα Ξένων Γλωσσών με την ίδια σταθερή δέσμευση προς την ποιότητα που βρίσκεται στο κέντρο των δραστηριοτήτων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης επί 55 συνεχή έτη.