Βρετανικό Συμβούλιο : Πότε θα βγούν τα αποτελέσματα

The May 2012 Cambridge ESOL FCEfS results will be available on our website on 25 June, and the FCE, CAE and CPE results on 3 July.

Τhe May 2012 KETfS and PETfS results will be available on 22 June, and the June 2012 KETfS and PETfS results on 25 July.