Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Τα αποτελέσματα εξετάσεων Μαΐου 2012 LAAS PALSO & PTE GENERAL BY EDEXCEL για ιδιοκτήτες κ.ξ.γ. και για ανεξάρτητους υποψήφιους αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας www.palso.gr. Τα Κ.Ξ.Γ. με το προσωπικό τους όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης μπορούν να μάθουν τα αποτελέσματά τους,αφού τα πληκτρολογήσουν στα πεδία που εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα της ιστοσελίδας μας. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΦΥΛΑΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ!Οι υποψήφιοι μπορούν να μάθουν το αποτέλεσμά τους χρησιμοποιώντας τον κωδικό υποψηφίου που αναγράφεται στο δελτίο συμμετοχής. Όταν αναρτηθούν τα αποτελέσματα, εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας το εικονίδιο: αποτελέσματα μεμονωμένων υποψηφίων, κάνετε κλικ εκεί και βάζετε κωδικό (και ημ/νία γέννησης με καθέτους για το PTE)
(για ιδιοκτήτες κ.ξ.γ.: αν έχετε χάσει τους κωδικούς σας, ζητήστε ανατύπωση από το σύλλογό σας που είναι ο αρμόδιος να σας εξυπηρετεί)Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ανάκτησης, να προτιμάτε την επικοινωνία με την Ομοσπονδία μέσω email: [email protected]