Αναστέλλεται η διεξαγωγή των εξετάσεων LAAS για την εξεταστική περίοδο Δεκεμβρίου.

Οι επόμενες εξετάσεις LAAS θα διεξαχθούν κανονικά το Μάιο 2013