Ενόψει των εξεταστικών περιόδων ECPE Νοεμβρίου 2012 και ECCE Δεκεμβρίου 2012, όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μέσω του Orfeas, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν τα προγράμματα εξετάσεων και τις αποδείξεις των μαθητών τους.

Όπως και στην περίπτωση των αναφορών αποτελεσμάτων (score reports), σε ισχύ από την εξεταστική περίοδο Μαΐου 2012, αυτή η νέα υπηρεσία γίνεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας να διευρύνουμε το εύρος των υπηρεσιών προς όσους εμπλέκονται στις εξετάσεις. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εξασφαλίζει ταχύτερη και πιο αξιόπιστη αποστολή των προγραμμάτων εξετάσεων και αποδείξεων και περισσότερες δυνατότητες για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι θα λάβουν τα προγράμματα και τις αποδείξεις τους μέσω email.

Πλέον, τα προγράμματα εξετάσεων και οι αποδείξεις δεν θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

Δείτε επίσης:

Οι κανονισμοί των εξετάσεων