Το Πανεπιστήμιο του Michigan ανακοίνωσε αλλαγές στο GVR και στο Listening του ECCE από το Μάιο του 2013. Με αυτές τις αλλαγές η γλώσσα των κειμένων στις ενότητες GVR και Listening θα είναι πιο αντιπροσωπευτική εκείνης που χρησιμοποιείται σε δημόσιους, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς χώρους. Οι υποψήφιοι θα έρχονται σε επαφή με ευρεία ποικιλία θεμάτων και ειδών προφορικού και γραπτού λόγου.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές που θα ισχύουν στην ενότητα GVR είναι:

- Οι δραστηριότητες με τις διαφημίσεις (Reading Part 2) και τα μεγαλύτερα μήκους κείμενα (Reading Part 3) δε θα ισχύουν.

- Αντί αυτών θα υπάρχουν 2 σύντομα κείμενα (Reading Part 1) με 5 ερωτήσεις το καθένα (αντί για 1 που υπάρχει τώρα) και 4 κείμενα ίδιας θεματολογίας συνολικού μήκους 550 περίπου λέξεων με 10 συνολικά ερωτήσεις.

- Η συνολική διάρκεια της ενότητας GVR θα αυξηθεί από 80 σε 90 λεπτά.

Οι αλλαγές στην ενότητα Listening είναι:

- Δε θα ισχύει η ραδιοφωνική συνέντευξη σχετικά με ένα θέμα (Part 2)

- Αντί αυτού θα υπάρχουν 4 σύντομες ομιλίες πάνω σε διαφορετικά θέματα. Μετά από κάθε ομιλία θα ακολουθούν 4 , 5 ή 6 ερωτήσεις οι οποίες όμως θα εμφανίζονται και εκτυπωμένες.

- Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου 30 δευτερόλεπτα για να διαβάσουν τις ερωτήσεις πριν από την εκφώνηση της κάθε ομιλίας .


A full-length specimen exam for the recently redesigned ECCE. The changes available in these practice materials will be introduced on the ECCE 2013 May exam.

The recently redesigned ECCE – 2013 Sample Test

ECCE SAMPLE TESTS - PRACTICE TESTS - PAST PAPERS