Σας ενημερώνουμε ότι οι γραπτές εξετάσεις του Hellenic American University BCCETM & ALCETM θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα BCCETM Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 80 € ALCETM Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 140 €

Περίοδος εγγραφών: 4 Δεκεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου 2012

Περισσότερες πληροφορίες...