Ημερομηνίες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα BCCETM και ALCETM Οκτωβρίου 2012 του Hellenic American University θα είναι διαθέσιμα ως ακολούθως:
  • Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μέσω της πλατφόρμας Orfeas: 6 Δεκεμβρίου 2012

  • Για μεμονωμένους υποψήφιους μέσω του ιστότοπου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης: 6 Δεκεμβρίου 2012

  • Για όλους τους υποψήφιους μέσω του ιστότοπου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης: 7 Δεκεμβρίου 2012

Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν smart phone μπορούν να επωφεληθούν από αυτόν τον τρόπο ενημέρωσης και να έχουν πλήρη πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω της συσκευής τους.

Άμεση πρόσβαση online στην επίσημη αναφορά αποτελεσμάτων
  • Από τις 7 Δεκεμβρίου 2012, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μέσω του Orfeas, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αποθηκεύουν τις επίσημες αναφορές αποτελεσμάτων του Hellenic American University για τους μαθητές τους.

  • Στις 7 Δεκεμβρίου2012, οι μεμονωμένοι υποψήφιοι θα λάβουν τις αναφορές τους μέσω email.