Το CaMLA ανακοίνωσε ότι θέτει στη διάθεση των υποψηφίων επιπλέον εξεταστικές περιόδους το Σεπτέμβριο και Μάρτιο. Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του εξεταστικού κοινού στην Ελλάδα, η Ελληνοαμερικανική Ένωση πρόκειται να προσφέρει το ECCE στην εξεταστική περίοδο του Μαρτίου από το 2014. Με αυτόν τον τρόπο, οι καθηγητές Αγγλικής και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν έγκαιρα πώς θα επωφεληθούν από την τρίτη εξεταστική περίοδο. Προς το παρόν, η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν θα προσφέρει την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου εκτός αν εκδηλωθεί αντίθετο ενδιαφέρον από υποψήφιους, καθηγητές και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Το πρόγραμμα εξεταστικών περιόδων ECCE για το 2013-2014 διαμορφώνεται ως εξής:
Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων ECCE για το 2014 πρόκειται να ανακοινωθούν έγκαιρα.

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση του CaMLA.