Νέο Answer sheet - Writing ESB

Συμφωνα με ενημέρωση από τον ΣΚΙΚΞΓ από την φετινή εξεταστική περίοδο (Μάιος 2016), διατίθεται στους υποψηφίους το νέο , βελτιωμένο , answer sheet – Writing του ESB που έχει ενσωματωμένη την πρόχειρη κόλλα για την έκθεση .

Οι υποψήφιοι, δηλαδή, μπορούν να χρησιμοποιούν για πρόχειρο , εάν θέλουν, την πρώτη σελίδα με επικεφαλίδα plan του answer sheet , η οποία φυσικά δεν βαθμολογείται

Δείτε εδώ δείγμα του answer sheet

xeniglossa.gr