Τα αποτελέσματα των εξετάσεων Cambridge English Νοεμβρίου 2016 που διοργανώθηκαν από την θα είναι διαθέσιμα ως ακολούθως:

Εξέταση

Πρόγραμμα ανακοίνωσης αποτελεσμάτων

KET for Schools Νοεμβρίου 2016

14 Δεκεμβρίου 2016 - 9 Ιανουαρίου 2017

PET for Schools Νοεμβρίου 2016

Η πλειονότητα των αποτελεσμάτων αναμένεται να είναι διαθέσιμη κατά την αρχή της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα τις επόμενες εβδομάδες.

Σημαντικές πληροφορίες:

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι διαθέσιμα από το Cambridge English:

www.hau.gr