Από το 2012, οι εξετάσεις Basic Communication Certificate in English (BCCE™) και Advanced Level Certificate in English (ALCE™) του Hellenic American University θα διεξάγονται τέσσερις φορές ανά έτος. Για το 2012, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ως εξής:

Posted ImageΟι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Καθηγητές Αγγλικής, και μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος εγγραφών Orfeas, ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στα Γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.