ΠΣΚΙΚΞΓ Ενημέρωση για τις δηλώσεις συμμετοχής μέσω συνδέσμου για ΚΞΓ Νέα Παράταση μέχρι 31/3

NEA ΠAPATAΣH ESB, CAMBRIDGE, EUROPALSO, EΩΣ 31/3/17. ΓIA ΔHΛΩΣEIΣ YΠOΨHΦIΩN ΣAΣ,
ΠΛHPOΦOPIEΣ: 801 2227777, 210 3830752. ΘA XAPOYME NA ΣAΣ EΞYΠHPETHΣOYME.