Αναρτήθηκαν τα δελτία συμμετοχής εξετάσεων LAAS Μαΐου 2017

Τα κξγ και οι σύλλογοι πρέπει να κάνετε είσοδο με το όνομα χρήστη - κωδικό πρόσβασης, να πάτε στο προφίλ σας, (κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο adobe pdf κάτω από τη λέξη «Αρχείο»), να τυπώσετε τα δελτία συμμετοχής για τις εξετάσεις Μαΐου 2017 και να τα μοιράσετε στους υποψηφίους σας μαζί με τις "οδηγίες προς τους υποψηφίους" όπου αναγράφεται και η διεύθυνση του εξεταστικού κέντρου. Είναι ευκαιρία για όλα τα κξγ να ενημερώσουν τα προφίλ τους με τα σωστά στοιχεία.

Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι πρέπει να απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο PALSO όπου υποβάλατε την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.

(υπενθυμίζουμε πως τα δελτία συμμετοχής NOCN έχουν αναρτηθεί από 10 Μαΐου 2017)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ