Από την εξεταστική του Δεκεμβρίου 2017 και στο εξής, το MSU καταργεί την προϋπόθεση των υποψηφίων να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 12 από τους 25 βαθμούς σε όλες τις ενότητες των εξετάσεων του CELP με σκοπό την επιτυχή απόκτηση του πτυχίου. Το συγκεκριμένο απλουστευμένο σύστημα βαθμολόγησης χρησιμοποιείται ήδη για τις εξετάσεις του CELC και εφαρμόζεται πλέον και για τα δύο πτυχία.

Εφεξής, και για λόγους διαφάνειας, κάθε υποψήφιος που θα συγκεντρώνει συνολικά 60 ή περισσότερους βαθμούς θα αποκτά με επιτυχία το πτυχίο, ενώ η συνολική βαθμολογία καθώς και οι βαθμολογίες των ενοτήτων της εξέτασης θα εμφανίζονται στο πτυχίο. Δεν θα εκδίδονται πλέον ξεχωριστές αναφορές βαθμολογίας.