Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του MLA θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

EξέτασηΗμερομηνίαEξέταστραΠερίοδος εγγραφών
ECCE8 Δεκεμβρίου 2018160 €05/09/2018-01/10/2018
ECPE9 Δεκεμβρίου 2018180 €05/09/2018-01/10/2018