Με σκοπό την πληρέστερη προετοιμασία των υποψηφίων και την διαφήμιση του Κέντρου σας, προγραμματίζουμε την διεξαγωγή Mock Interviews.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές του Συνδέσμου, αλλά και για την καλύτερη οργάνωση και ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την αντίστοιχη από τις παρακάτω ειδικές φόρμες για την περιοχή σας και αποστείλτε την στη γραμματεία του Συνδέσμου με: e-mail [email protected], ή φαξ 211 7600080, ή ταχυδρομικώς, Ακαδημίας 98-100, Αθήνα, 10677.

Δηλώσεις Συμμετοχής έως: 15/3

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή απορία, επικοινωνήστε με το γραφείο εξετάσεων του Συνδέσμου, στο 210 3830752 (εσωτ.1), αρμόδιες υπάλληλοι, κες Μπουγιουκλή Βίκη, Χρυσάγη Δήμητρα.

LINKS:

  1. Ενημερωτικό – Φόρμα Συμμετοχής – ΚΞΓ Αττικής δες το συνημμένο αρχείο: «Παροχές Γραφείου Εξετάσεων ΑΤΤΙΚΗ»
  2. Ενημερωτικό – Φόρμα Συμμετοχής – ΚΞΓ Περιφέρειας δες συνημμένο αρχείο: «Παροχές Γραφείου Εξετάσεων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»