Προκειμἐνου να διασφαλιστεί ότι οι εξετάσεις Αγγλικών Cambridge είναι ενημερωμένες με βάση τις πιο πρόσφατες έρευνες για την εκμάθηση γλωσσών και τη διδασκαλία, το Cambridge Assessment English ανανεώνει τη δομή τους τακτικά. Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2020, οι εξετάσεις A2 Key, A2 Key for Schools, B1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools θα είναι διαθέσιμες με νέα μορφή, και ακόμα πιο κοντά στις ανάγκες των σχολείων και των μαθητών.

Οι αλλαγές θα περιλαμβάνουν:

• νέες αλλά και ενημερωμένες ασκήσεις σε όλες τις εξεταστικές ενότητες (reading, writing, listening, speaking)

• καλύτερη διαβάθμιση του επιπέδου των εξετάσεων, δείχνοντας σαφέστερη πρόοδο και εξέλιξη από τη μία εξέταση στην άλλη

• ανανεωμένο τρόπο αναφοράς των βαθμών, ώστε να υπάρχει συνοχή και με τα ανώτερα Cambridge English Qualifications

• διαχωρισμό του Reading από το Writing, στις εξετάσεις Β1 Preliminary και B1 Preliminary for Schools.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του υλικού προετοιμασίας, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα που αφορά αποκλειστικά στις αλλαγές των εξετάσεων από το 2020. Επίσης, μπορείτε να εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε πρώτοι νέα και ενημερώσεις σχετικά με τις αλλαγές των εξετάσεων και το αντίστοιχο υλικό προετοιμασίας.