Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις εξετάσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΟΤ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ NOCN: Σάββατο 23/05/2020

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LAAS: Κυριακή 24/5/2020

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ NOCN ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημερομηνία, προθεσμία υποβολής αιτήσεων, εξέταστρα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΞΓ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ + ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ NOCN/ LAAS

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019

ΝΕΑ, ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LAAS ΜΑΪΟΥ 2019, ημερομηνία, προθεσμία υποβολής αιτήσεων, εξέταστρα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΞΓ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ + ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ NOCN/ LAAS

Εξετάσεις NOCN:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ NOCN

NEW! REQUEST FORM FOR SPECIAL ARRANGEMENTS (NOCN EXAMS)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ NOCN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ NOCN

Εξετάσεις LAAS:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LAAS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ LAAS

LISTENING ENGLISH A1

LISTENING ENGLISH A2

LISTENING FRANCAIS A2

LISTENING ITALIANO A2

LISTENING ITALIANO B1

LISTENING DEUTSCH A2

LISTENING DEUTSCH B1

FIRST STEP SAMPLE TEST

FIRST STEP SYLLABUS