Το γραφείο εξετάσεων EUROPALSO ενημερώνει τους υποψηφίους για τις διαδικασίες εγγραφών στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τα επίπεδα STARS1, STARS2, BEGINNERS, ELEMENTARY, BASIC περιόδουΜάιου 2020 για ιδιοκτήτες ΚΞΓ και για ανεξάρτητους υποψηφίους ως ακολούθως:

1. Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Οδηγίες συμπλήρωσης Αιτήσεων – Download

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ EUROPALSO ΜΑΙΟΣ 2020
Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Γραπτές Εξετάσεις Σάββατο, 23 Μαΐου

STARS1,STARS2 10.00-11.00 ELEMENTARY 12.30-14.30

BEGINNERS 10.00-11.30 BASIC 12.30-15.00

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:

Κέντρα Ξένων Γλωσσών

STARS1 32€ STARS2 35€ BEGINNERS 45€
ELEMENTARY 50€ BASIC 55€

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή, 13 Μαρτίου
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ:Κατάθεση εξετάστρων μόνο στους παρακάτω λογαριασμούς:
  • ALPHA BANK 4 1 5 . 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 9 5

IBAN GR22-0140-4150-4150-0200-2001-395

  • EUROBANK 0 0 2 6 . 0 4 1 8 . 5 8 . 0 2 0 0 0 0 8 4 4 5

IBAN GR79-0260-4180-0005-8020-0008-445

  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5 0 2 9. 0 0 0 3 5 0. 5 4 7

IBAN GR33-0172-0290-0050-2900-0350-547

Παρακαλούμε να γίνει μια συγκεντρωτική κατάθεση (ένα ποσό) για όλους τους υποψηφίους ESB. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραρτήματα και θελήσετε να χωρίσετε τους υποψηφίους σας σε δύο ή τρεις περιοχές, τότε και οι τραπεζικές καταθέσεις θα πρέπει να είναι αντίστοιχες.

Ζητήστε από τον υπάλληλο της τράπεζας δύο αντίγραφα. Το ένα θα κατατεθεί μαζί με τις καταστάσεις υποψηφίων σαν απόδειξη πληρωμής των εξετάστρων και το άλλο θα το κρατήσετε σαν αποδεικτικό στοιχείο. Παρακαλούμε στο πάνω μέρος της απόδειξης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη Κέντρου Ξ. Γ. με κεφαλαία γράμματα.

Επίσης, μπορείτε, αφού καταθέσετε τα χρήματα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα από τις παραπάνω τράπεζες, σύμφωνα με τις οδηγίες, να προσέλθετε στον Σύνδεσμο όπου θα συμπληρώσετε τα υπόλοιπα έντυπα.

Τόπος εγγραφών: Γραμματεία Συνδέσμου (9.00-14.00) (Ακαδημίας 98-100, Αθήνα-10677)

Πληροφορίες: κ. Πόπη Ιωάννου (210-3830752)

Κατεβάστε εδώ τις Αιτήσεις EUROPALSO

2. Για Ανεξάρτητους Υποψηφίους

Οδηγίες συμπλήρωσης Αιτήσεων – Download

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ EUROPALSO ΜΑΙΟΣ 2020 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Γραπτές Εξετάσεις Σάββατο, 23 Μαΐου

STARS1,STARS2 10.00-11.00 ELEMENTARY 12.30-14.30

BEGINNERS 10.00-11.30 BASIC 12.30-15.00

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:

Ανεξάρτητοι υποψήφιοι

STARS1 32€ STARS2 35€ BEGINNERS 45€

ELEMENTARY 50€ BASIC 55€

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή, 13 Μαρτίου
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ:Κατάθεση εξετάστρων μόνο στους παρακάτω λογαριασμούς:
  • ALPHA BANK 4 1 5. 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 9 5

IBAN GR22-0140-4150-4150-0200-2001-395

  • EUROBANK 0 0 2 6. 0 4 1 8. 5 8. 0 2 0 0 0 0 8 4 4 5

IBAN GR79-0260-4180-0005-8020-0008-445

  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5 0 2 9. 0 0 0 3 5 0. 5 4 7

IBAN GR33-0172-0290-0050-2900-0350-547

Ζητήστε από τον υπάλληλο της τράπεζας δύο αντίγραφα. Το ένα θα κατατεθεί μαζί με την αίτηση του υποψηφίου σαν απόδειξη πληρωμής των εξετάστρων και το άλλο θα το κρατήσετε σαν αποδεικτικό στοιχείο. Παρακαλούμε στο πάνω μέρος της απόδειξης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου με κεφαλαία γράμματα.

Επίσης, μπορείτε, αφού καταθέσετε τα χρήματα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα από τις παραπάνω τράπεζες, σύμφωνα με τις οδηγίες, να προσέλθετε στον Σύνδεσμο όπου θα συμπληρώσετε τα υπόλοιπα έντυπα.

Τόπος εγγραφών: Γραμματεία Συνδέσμου (9:00-14:00) (Ακαδημίας 98-100, Αθήνα-10677)

Πληροφορίες: κ. Πόπη Ιωάννου (210-3830752)

Κατεβάστε εδώ τις Αιτήσεις EUROPALSO

Κανονισμός του ΕΛΟΤ για μετατροπή ελληνικών ονομάτων με λατινικούς χαρακτήρες –Download