Δείτε τη διαδικασία για την εγγραφή υποψηφίων καθώς και τις προθεσμίες και όλες τις διευκρινήσεις σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Δεκεμβρίου 2020 ESB, CAMBRIDGE, HAU, IFA

Για τις εξετάσεις ESB : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου έως Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου – Δείτε εδώ

Για τις εξετάσεις CAMBRIDGE : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου έως Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου – Δείτε εδώ

Για τις εξετάσεις HAU : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Έως Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. – Δείτε εδώ

Για τις εξετάσεις IFA : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου έως Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου – Δείτε εδώ