Αγγλικά | Σελίδα 28

 • Πιστοποιητικά εξετάσεων BCCE™ και ALCE™ Ιανουαρίου 2013

  Αγγλικά

  α πιστοποιητικά BCCETM και ALCETM της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2013 θα διατεθούν από την Ελληνοαμερικανική Ένωση ως εξής: Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε όλη την Ελλάδα θα παραλάβουν τα πιστοποιητικά των μαθητών τους μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Η αποστολή θα γίνει με ευθύνη της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013.

 • Πιστοποιητικά εξετάσεων ECPE Νοεμβρίου 2012 και ECCE Δεκεμβρίου 2012

  Αγγλικά

  Πιστοποιητικά εξετάσεων ECPE Νοεμβρίου 2012 και ECCE Δεκεμβρίου 2012 Τα πιστοποιητικά ECPE Νοεμβρίου 2012 και ECCE Δεκεμβρίου 2012 θα διατεθούν από την Ελληνοαμερικανική Ένωση ως εξής: Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε όλη την Ελλάδα θα παραλάβουν τα πιστοποιητικά των μαθητών τους μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Η αποστολή θα γίνει με ευθύνη της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013.

 • Eξετάσεις Cambridge ESOL και μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

  Αγγλικά

  Μετά την επιτυχία των πρώτων ‘paper-based’ εξετάσεων Cambridge ESOL που διοργάνωσε το Νοέμβριο 2012, η Ελληνοαμερικανική Ένωση πρόκειται να προσφέρει LMS και UMS εξετάσεις Cambridge ESOL και μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (‘computer-based’) από το τέλος της Άνοιξης του 2013. Η πρώτη από τις εξετάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή θα είναι το CAE (Cambridge English: Advanced), στις 30 Μαΐου 2013, στην Αθήνα.

 • Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις ECCE & ECPE Μαΐου 2013

  Αγγλικά

  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις ECCE και ECPE Μαΐου 2013 έχει παραταθεί έως και την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013. Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν μέσω του online συστήματος ORFEAS for Individual Candidates να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 23:59 της ίδιας ημέρας.

 • Συγκριτικά αποτελέσματα επιτυχίας PTE (2011 – 2012)

  Αγγλικά

  Συγκριτικά αποτελέσματα (%) επιτυχίας των υποψήφιων PTE ανά επίπεδο σε όμοιες εξεταστικές περιόδους Εξεταστική περίοδος Μαΐου για τα έτη 2011, 2012 %PASS May 2011 May 2012 L2 78 73,8 L3 70 69,5 L4 55,4 57,9 L5 53 54,7 Εξεταστική περίοδος Δεκεμβρίου για τα έτη 2011, 2012 %PASS Dec. 2011 Dec.

 • Αποτελέσματα BCCE™ και ALCE™ Ιανουαρίου 2013

  Αγγλικά

  Ημερομηνίες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα BCCE™ και ALCE™ Ιανουαρίου 2013 του Hellenic American University θα είναι διαθέσιμα ως ακολούθως: Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μέσω της πλατφόρμας Orfeas: 28 Φεβρουαρίου 2013 Για μεμονωμένους υποψήφιους μέσω του ιστότοπου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης: 28 Φεβρουαρίου 2013 Για όλους τους υποψήφιους μέσω του ιστότοπου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης: 1 Μαρτίου 2013 Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν smart.

 • HAU – Παραλαβή Πιστοποιητικών εξετάσεων Cambridge English Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2012

  Αγγλικά

  Τα πιστοποιητικά Cambridge English της εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012 θα διατεθούν από την Ελληνοαμερικανική Ένωση ως εξής: Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε όλη την Ελλάδα θα παραλάβουν τα πιστοποιητικά των μαθητών τους μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Η αποστολή θα γίνει με ευθύνη της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013.

Back to Top