Επιμέλεια κειμένου kxghellas

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες , οι ημερομηνίες , οι πίνακες γραμματικής η ύλη κλπ σε αυτόν τον σύνδεσμο

~~~~~~~~

Αρθρο greeklanguage.gr

Μέσα από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,μπορούν όσοι ενδιαφέρονται, αλλοδαποί από την Ελλάδα και το εξωτερικό να προετοιμασθούν και να εξετασθούν για τη πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Η επιτυχημένη συμμετοχή στις πιστοποιημένες εξετάσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας συνεπάγεται τη χορήγηση ενός κρατικού τίτλου πιστοποίησης ελληνομάθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας- www.greeklanguage.grPosted Image