Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς

Θεσσαλονίκη, 16.09.2016

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας υπενθυμίζει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς λήγει την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα εξεταστικά κέντρα και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΚΕΓ:

Πιστοποίηση Ελληνομάθειας

( http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html )

Οι επικείμενες εξετάσεις θα διεξαχθούν την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν μόνο πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ εξαίρεση, για τα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2 για: α) χορήγηση άδειας οδήγησης ταξί και β) χορήγηση άδειας εργασίας ως αποκλειστικής νοσοκόμας.

Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΚΕΓ:

«Πιστοποίηση Ελληνομάθειας - Ειδικοί επαγγελματικοί σκοποί»

( http://www.greek-language.gr/certification/node/19.html )