Αλλαγές εκ βάθρων ετοιμάζει στο λύκειο το υπουργείο Παιδείας. Οι αλλαγές θα εστιάζονται κυρίως σε ό,τι αφορά τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και την ελάφρυνση των μαθητών από τα πολλά μαθήματα, ώστε να μπορούν να κατανοούν την ύλη, να αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις και να μη μένουν στην παπαγαλία.

Οι αλλαγές εστιάζονται στα εξής:

- Η Α' Λυκείου να είναι τάξη γενικής παιδείας και τα μαθήματα που θα διδάσκονται οι μαθητές να είναι λιγότερα ώστε να μπορούν να εμβαθύνουν και να αφομοιώνουν την ύλη καλύτερα.

- Αλλάζει ο αριθμός των μαθημάτων και επανακαθορίζεται ο τρόπος διδασκαλίας. Η ελληνική γλώσσα, η ιστορία και τα μαθηματικά θα είναι μαθήματα γενικής παιδείας για όλους, αλλά οι μαθητές θα έχουν και τη δυνατότητα να επιλέγουν περισσότερα από τρία μαθήματα επιλογής.

- Και στη Β' Λυκείου θα μειωθούν τα μαθήματα με ανάλογο τρόπο, ενώ οι μαθητές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν κατεύθυνση, όπως γίνεται τώρα.

- Αλλάζει και ο τρόπος αξιολόγησης και θα εστιάζει στην ουσιώδη κατανόηση της ύλης και όχι στην παπαγαλία. Το απολυτήριο εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκύπτει από τους βαθμούς όλων των τάξεων του λυκείου.

Πηγή: Έθνος

cleverclass.gr