Συγκριτικός πίνακας ωρών για την Α - Β - Γ Λυκείου σύμφωνα με τις προτάσεις για το Γενικό Λύκειο, του Ανδρέα Παπαδαντωνάκη. > . > .

Συγκριτικός πίνακας ωρών για την Α Λυκείου σύμφωνα με τις προτάσεις για το Γενικό Λύκειο

Συγκριτικός πίνακας ωρών για τη Β Λυκείου σύμφωνα με τις προτάσεις για το Γενικό Λύκειο

Συγκριτικός πίνακας ωρών για τη Γ Λυκείου σύμφωνα με τις προτάσεις για το Γενικό Λύκειο