Την ενίσχυση του μαθήματος των Αγγλικών και τη διατήρηση της Β ανάθεσης του μαθήματος της Ιστορίας σε Γυμνάσιο και Λύκειο και μετά το τέλος του 2013-2014 ζητούν οι Ενώσεις Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας Δημόσιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας.

Οι τρεις ενώσεις παραθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 67% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι τα Αγγλικά είναι μια από τις πιο χρήσιμες γλώσσες ενώ μέσα από δημοσκόπηση που διεξήχθη για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι η πιο διαδεδομένη μέθοδος εκμάθησης μια ξένης γλώσσας είναι αυτή που επιτυγχάνεται μέσω των μαθημάτων που διδάσκονται στα σχολεία. Το 68% των Ευρωπαίων που συμμετείχαν στην έρευνα έμαθαν μια ξένη γλώσσα μέσα από το σχολείο.

Οι καθηγητές των Αγγλικών τονίζουν ότι αν και η αξία των Αγγλικών είναι αναμφισβήτητη παρόλα αυτά τα νέα προγράμματα σπουδών που εφαρμόζονται προωθούν τη μείωση των ωρών διδασκαλίας των Αγγλικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και την υποβάθμιση του μαθήματος ως «επιλεγόμενο» στο νέο Λύκειο. Οι Ενώσεις ζητούν την ενίσχυση της εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο μέσω της αύξηση των ωρών διδασκαλίας και τη σύνδεσή της με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας «ώστε τα παιδιά των Ελλήνων φορολογουμένων να αποκτήσουν εφόδια γλωσσομάθειας με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος».

Το παραπάνω κείμενο-υπόμνημα το κατέθεσε στη βουλή ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχαλάκης ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας απάντηση για τα όσα θέτουν οι τρεις ενώσεις σχετικά με την υποβάθμιση των Αγγλικών και την αναγκαιότητα της ενίσχυσης του μαθήματος.

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr