Στις 20/3/2015 ο βουλευτής Αχαΐας των ΑΝ.ΕΛ. κος Νίκος Νικολόπουλος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή με αριθμό πρωτοκόλλου 1030 η οποία απευθύνεται στον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Το θέμα της ερώτησης είναι η «Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία».

Το σκεπτικό της ερώτησης είναι γενικά σωστό και κινείται στη λογική της αναβάθμισης της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ωστόσο υπάρχει ένα στοιχείο με το οποίο ο Σύλλογος Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας διαφωνεί κάθετα: η κατάργηση της διδασκαλίας των Γερμανικών στα Δημοτικά Σχολεία την οποία ζητά ο ερωτών βουλευτής.

Οι καθηγητές της ιταλικής γλώσσας πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους λογικές καλλιεργούν τον κοινωνικό αυτοματισμό και την επιζήμια αντιπαράθεση μεταξύ των διαφόρων κλάδων εργαζομένων.

Επαναλαμβάνουμε την πεποίθησή μας ότι στο πλαίσιο μιας πολιτικής αναβάθμισης της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στη Δημόσια Εκπαίδευση –Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια– και προώθησης της πολλαπλογλωσσίας, τόσο οι υπάρχουσες προσφερόμενες γλώσσες (γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά) όσο και όποιες άλλες ενταχθούν στο μέλλον έχουν θέση στο Δημόσιο Σχολείο.

Επαναλαμβάνουμε επίσης το αίτημά μας για ισότιμη μεταχείριση όλων των γλωσσών, αίτημα που ελπίζουμε να συμμερίζονται όλοι οι ξενόγλωσσοι συνάδελφοι και οι συλλογικοί φορείς τους.

Με αλληλεγγύη στην πράξη και κοινούς αγώνες, όλοι οι ξενόγλωσσοι καθηγητές μπορούμε να πετύχουμε το στόχο τα παιδιά πραγματικά να μαθαίνουν ξένες γλώσσες στο Δημόσιο Σχολείο και όχι στα φροντιστήρια.Αθήνα, 28/3/2015

Το ΔΣ του ΠΑΣΥΚΑΙΤ