Μετά την υπογραφή της «Γαλλο-Ελληνικής Διακήρυξης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για το μέλλον» στην Αθήνα, στις 23 Οκτωβρίου από τον Πρόεδρο της Γαλλίας François Hollande και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα, ακολούθησε επίσκεψη στη Γαλλία του υφυπουργού Παιδείας Θεοδόση Πελεγρίνη προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του κ. Πελεγρίνη και μετά από συνάντηση που είχε με τον Πρύτανη της Ακαδημίας Παρισίων κ. François Weil, αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να προαχθεί η συνεργασία μεταξύ σχολείων όλων των βαθμίδων και κατηγοριών της Αττικής και της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού.
Στις 30 και 31 Μαρτίου 2016 ακολούθησε επίσκεψη γαλλικής αντιπροσωπείας της Ακαδημίας Παρισίων αποτελούμενης από στελέχη της Ακαδημίας. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η γνωριμία με σχολεία της Αττικής και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Σε συνέχεια των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί, από την Τετάρτη 11/5 και ως το Σάββατο 14/5/2016, δεύτερη επίσκεψη εκπροσώπων της Ακαδημίας των Παρισίων στην Αθήνα. Η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από διοικητικά στελέχη της Ακαδημίας και διευθυντές σχολείων των Παρισίων ενώ επικεφαλής της αντιπροσωπείας θα είναι ο Πρύτανης της Ακαδημίας κ. François Weil.

Την Πέμπτη 12 Μαΐου θα λάβει χώρα στο Υπουργείο Παιδείας συνάντηση των διευθυντών των γαλλικών και ελληνικών σχολείων που θα συνεργαστούν και μετά θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στα ελληνικά σχολεία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι διευθυντές θα συζητήσουν πιθανούς τρόπους συνεργασίας και θα καταρτίσουν το πλάνο δράσης για την επόμενη σχολική χρονιά. Στην παρούσα φάση τα ελληνικά σχολεία που θα συνεργαστούν με αντίστοιχα γαλλικά είναι 7, από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης . Στόχος είναι η άμεση αύξηση του αριθμού των σχολείων στα 20.

Όλη η προσπάθεια θα επισφαγισθεί με την υπογραφή συμφωνιών αφενός μεταξύ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής και της Ακαδημίας Παρισίων και αφετέρου μεταξύ σχολείων της Αττικής και του Παρισιού. Η υπογραφή των συμφωνιών θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαΐου στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα, στις 12.00.

Ακολουθεί κατάλογος των σχολείων που θα συνεργαστούν.

ΕΠΑΛ ΑΓ. Αναργύρων

Λύκειο Marcel Deprez

Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία

Ecole polyvalente d'application Boursault

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ελληνικού

Γυμνάσιο Guillaume Budé

Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων

Λύκειο Condorcet

2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών

Λύκειο Charlemagne

Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης

Γυμνάσιο Marie Curie

Μουσικό Λύκειο Παλλήνης

Λύκειο Georges Brassens