Αν είστε κάτοικος ευρωπαϊκής χώρας και εργάζεστε στην εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά όχι της Ελλάδας, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια εξειδίκευσης στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας, διεκδικώντας υποτροφία που θα καλύψει όλα σας τα έξοδα από τη δράση «Ατομικές Υποτροφίες Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης για το προσωπικό της εκπαίδευσης ενηλίκων» του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Grundtvig)

Για να είστε επιλέξιμοι θα πρέπει να κατοικείτε εκτός της χώρας στην οποία διοργανώνεται το σεμινάριο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ από 1/1/2012 έως 30/4/2012: 16 Σεπτεμβρίου 2011

Τα σεμινάρια που προσφέρονται για υποτροφίες Gruntdvig είναι:

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (GR-2009-067-004)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ (GR-2009-066-004)

ΔΙΔΑΣΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (GR-2009-083-004)

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (GR-2009-068-003)

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GR-2009-069-003)